Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

Проекти

Освітні проекти, що реалізовуються у гімназії № 48:

 
• «Успішний учень - впевненість в майбутньому»

    (Створення ситуації успіху через впровадження методу проектів на     уроках  і в позаурочній діяльності учнів початкових класів).

 

 

 

 

•«Ключ до лінгвістики». Розвиток пошукової та науково-дослідницької  діяльності учнів.

 

 

 

 

•«Доторкнися до науки» (Наукове товариство учнів  гімназії № 48 «Ерудит»).

 

 
 
 
 
 
 
 
«Вчитель ХХІ століття».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• «Однодумці: батьки, учні, вчителі».

 

 
 

 

 

•  «Я- громадянин та патріот України».

 

 

 

 

• «Пізнавай світ з книгою».

 

 

 

 


 

«Успішний учень - впевненість в майбутньому»
(Створення ситуації успіху через впровадження методу проектів на уроках  і в позаурочній діяльності учнів початкових класів)
Мета проекту:
1. Опанувати технологію ситуативного навчання через створення учнями  під контролем вчителя власного освітнього продукту, який має суб’єктивну чи об’єктивну цінність.
2. Створити умови для досягнення значних результатів у діяльності кожного учня (індивіда) й колективу.
3. Сприяти розвитку творчого мислення, вміння самостійно планувати свої дії, естетично реалізовувати засвоєні засоби та способи роботи.
Завдання проекту:
Для вчителя:
1. Орієнтація на компетентність і творчість педагога, його академічну свободу та професійну відповідальність.
2. Створення команди однодумців, зміна статусу, зміцнення авторитету вчителя, набуття ним власного іміджу та конкурентоздатності.
3. Поглиблення знань щодо розмаїття методик і технологій навчання та їх особливостей.
4. Виявлення творчого потенціалу та бажання самовдосконалення.
Для учнів:
1. Формування в учнів навичок самостійної діяльності, застосування знань у нестандартних ситуаціях.
2. Формування навичок науково-дослідницької роботи.
3. Всебічне тренування розуму та розвитку мислення, творчих здібностей
4. Формування самостійності у поєднанні з вмінням роботи в колективі; злиття теорії і практики навчання.
5. Формування культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя.
Хто приймає участь в реалізації проекту: учні, учителі початкових класів, вихователі ГПД, батьки.
Відповідальний за організацію роботи по проекту Буракова Світлана Юріївна, заступник директора з НВР.
 
«Ключ до лінгвістики»
(Розвиток пошукової та науково-дослідницької  діяльності учнів)
 Мета проекту:
Розвиток пошукової та науково-дослідницької діяльності учнів гімназії.
Завдання проекту:
Розвиток та підтримка творчих здібностей учнів гімназії, формування навичок самостійного наукового дослідження.
Створення умов для розкриття творчого потенціалу учнів.
Робота учнів гімназії,членів МАН в науково-дослідницьких лабораторіях.
 
Хто приймає участь в реалізації проекту:
 
•Гімназія №48 Шевченківського району м. Києва: вчителі, учні 8-11 класів, члени консультаційної ради.
 
•КДЛУ, члени науково-методичної ради університету (консультанти-рецензенти).
 
•Інститут журналістики  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, члени науково-методичної ради інституту (консультанти-рецензенти).
 
Відповідальний за організацію роботи по проекту Товкачевська Олена Анатоліївна, заступник директора з іноземних мов.

 

 «Доторкнися до науки»
(Наукове товариство учнів  гімназії № 48 «Ерудит»)
Мета проекту:
Створення системи підтримки і розвитку наукової творчості учнів в умовах інноваційного освітнього середовища, що розвивається. Орієнтація талановитої молоді на майбутню професію.
Завдання проекту:
•Створення умов  для творчого самовдосконалення гімназистів.
•Пошук, розвиток юних талантів та обдарувань.
•Сприяння додатковій освіті учнів гімназії шляхом залучення до творчої діяльності.
•Розвиток інтересу до науково-дослідницької діяльності, опанування методологією експериментальної роботи, навичок роботи з науковими джерелами та сучасними технічними засобами.
Хто приймає участь в реалізації проекту:
   Cавицька С.М., Макіна Н.В., Бельчикова Г.Д., Чистяк О.І.,Катихіна М.О., Майданова Т.О., Адамська О.О. Комарова Г.М., Саранчук Л.М., Червінська Н.М., Шпиталь Ю.О., Данчук О.М., Габович Н.О., Тіщенко С.М., Тарасевич С.Ю., Шевцова Т.С., Гончарук М.Д., Собол М.А., Крамар І.Б., Мішурова М.В., практичні психологи, соціальний педагог.
Відповідальний за організацію роботи по проектуГончарук Микола Дмитрович, заступник директора з НМР

 


«Учитель живе доти, доки вчитеся,
тільки-но він перестає вчитися у ньому помирає вчитель»
«Вчитель ХХІ століття»
Мета проекту:
Формування позитивного іміджу педагога.
Завдання проекту:
•неперервне  вдосконалення фахової освіти;
•підвищення професійної компетенції, особистісний розвиток педагогів;
•впровадження інноваційних технологій навчання;
•пошуки методів і прийомів раціонального використання ІКТ;
•розкриття творчого потенціалу вчителя.
Хто приймає участь в реалізації проекту:
   Педагогічний колектив гімназії, психологи, соціальний педагог, вихователі ГПД, адміністрація гімназії; науковці (за запрошенням).
Відповідальний за організацію роботи по проекту Наумова Зоя Федорівна, заступник директора гімназії з НВР 


«Однодумці: батьки, учні, вчителі»
Мета проекту:
 • Продовжити створення умови для формування партнерської співпраці гімназії і сім’ї.
 • Сприяти відродженню сімейного виховання.
 • Підвищувати педагогічні знання батьків.
 • Залучати батьків до навчально-виховного процесу.
 • Залучати батьківський актив до громадсько-державного управління гімназією
  Завдання проекту:
 • Формувати активну громадську позицію батьків гімназії.
 • Активізувати участь батьків у навчально-виховному процесі та профорієнтаційній роботі з учнями гімназії.
 • Виявити інтереси, потреби батьків і визначити необхідні умови для організації успішної спільної діяльності.
 • Надавати психолого-педагогічну, інформаційно-правову, навчально-освітню, методичну й організаційну допомогу сім’ї.
 • Продовження створення передумов для соціальної активності батьків гімназії.
 • Розробити методичні рекомендації класоводам 1-4 класів та класним керівникам 5-11 класів для партнерства та подальшої роботи з батьками 
 • Хто приймає участь в реалізації проекту:
 • батьківська рада  гімназії, соціально-психологічна служба гімназії, учні – члени ради самоврядування, батьки учнів гімназії, керівники гуртків, класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів.

   
  «Я -  громадянин та патріот України»
   
   Мета проекту:
   
  1. Виховання у дітей та учнівської молоді громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, готовності до активного прояву в різних сферах життя суспільства.
  2. Формування духовно і фізично здорової, інтелектуально та культурно розвиненої особистості, що нерозривно пов'язує свою долю з майбутнім рідного Києва, України.
   
   Завдання проекту:
   
  1. Зорієнтувати виховну систему гімназії на визнання пріоритету патріотичного, громадянського  виховання як запоруку власного особистісного розвитку дитини, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя.
  2. Ефективніше використовувати національні традиції, сучасний світовий та вітчизняний педагогічний досвід та дослідження психолого-педагогічної науки у сфері патріотичного виховання.
  3.   Забезпечити взаємодію гімназії з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації процесу патріотичного виховання особистості.
  4.    Забезпечити активну участь  сім’ї та родини у патріотичному вихованні гімназистів  з метою культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, обережного ставлення до природи. 
   Хто приймає участь в реалізації проекту:
   учні 1-11 класів, члени ради самоврядування, класоводи 1-4 класів, класні керівники 5-11 класів, керівники гуртків.
 

 «Пізнавай світ з книгою»
Мета проекту:  
 •  Підвищити престиж читання серед учнів 2-10-х класів  гімназії та діяльності бібліотеки гімназії  в справі популяризації книги, розширити читацьку аудиторію.
 •  Поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою, яка  користується попитом у дітей, а також навчальною і довідковою, що відповідає шкільній програмі.
  Завдання проекту:
Підвищення престижу читання і розвиток бібліотеки та книжкового фонду.
Хто приймає участь в реалізації проекту
 • Завідуюча бібліотекою;
 • вчителі-предметники;
 • класні керівники;
 • батьківська рада;
 • рада учнівського самоврядування.