Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

ІКТ

 
ПЛАН ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 В ГІМНАЗІЇ №48 У 2020-2021 рр.
 
(Планування всієї роботи здійснювати з урахуванням можливості елементів дистанційної освіти та з огляду на карантинні умови)
 
Захід
Термін дії
Відповідальна особа
Примітка
Нормативно-правове забезпечення
1
Призначення відповідальних за збереження та роботу ІКТ:
  • У кабінетах гімназії – завідуючі кабінетами
  • Інформаційний центр – завідуюча бібліотекою
  • Локальну мережу – вчитель інформатики
  • Роботу з АС «Школа» - заступник директора з навчально-виховної роботи
  • Роботу з інформування  - заступник директора з виховної роботи
  • Роботу з сайтом гімназії, педагогічною платформою - Давидова А.П.
 
До 05.09. 2020 р.
 
Наказ по гімназії
Босенко М.І.
 
2
Засідання кафедр з планування роботи з ІКТ на поточний навчальний рік згідно планів роботи кафедр з обов’язковим включенням питань розвитку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до начально-виховного процесу.
Вересень
2020  р.
Завідуючі кафедр
 
3
Засідання координаційної ради з питань технічного, методичного забезпечення та координації роботи гімназії у напрямку застосування ІКТ
Жовтень
2020 р
Босенко М.І.
 
4
Засідання науково-методичної ради з питань ефективного використання ІКТ у навчально-виховному процесі.
Вересень 2020 р
Гончарук М.Д.
 
5
Гурткова робота у напрямку  поглибленого вивчення інформатики, робототехніки
Протягом року
Саранчук Л.М.,                          Власова І.М.
 
Управлінська діяльність
1
Поновлення та підтримка технічної бази гімназії
Протягом року
Босенко М.І.
 
2
Моніторинг навчально-виховного процесу через АС «Школа»
Протягом року
Адамська О.О.
 
3
Моніторинг відвідування учнями гімназії
Протягом року
Секретар гімназії
 
4
Моніторинг запізнення та несвоєчасного виходу з гімназії
Протягом року
Секретар гімназії
 
6
Інформування батьків, елементи дистанційної освіти (за потребою) через гімназійний сайт
Протягом року
Давидов А.П.
 
7
Створення електронного портфоліо (звіт) гімназії за результатми роботи 2020-2021 н.р.
Травень 2021 р
Гончарук М.Д.
 
8
Створення електронного портфоліо вчителів, що атестуються
За графіком атестації
Завідуючі кафедрами
 
9
Створення електронної бази обдарованих дітей 2-11 класів
Квітень 2021 р.
Заневська Д.Ю.
 
 
Робота в напрямку підвищення методичного рівня вчителів із застосування ІКТ
1
Майстер-класи для підвищення рівня знань та застосування ІКТ, застосування нових інформаційних технологій
За потребою
Саранчук Л,М.,                 Власова І.О.
 
2
Робота за методикою проектних технологій
Протягом року
Зав. кафедрами
Зав. кафедрами
3
Робота вчителів з програмним забезпеченням “Smart Notebook”
Протягом року
Зав. кафедрами
Плани кафедр
4
Проектна діяльність учителів із застосуванням ІКТ
Протягом року
Завідуючі кафедрами
Плани кафедр
5
Діагностика володіння  учителями  ІКТ
 
ІІ семестр
Завідуючі кафедрами
Плани кафедр
6
Взаємовідвідування уроків із застосуванням ІКТ  учителями.
Згідно планів кафедр
Завідуючі кафедрами
Зав. кафедрами
7
Розробка електронних конспектів уроків, впровадження дистанційної освіти
Згідно планів кафедр
Учителі гімназії
 
8
Розробка мультимедійних уроків учителями. Поповнення медіатеки  вчителів.
Протягом року
Учителі гімназії
 
9
Поповнення електронної медіатеки гімназії
Проятгом року
Вчителі-предметники
 
10
Розміщення на сайті гімназії та у методичних альманахах кращих мультимедійних доробок учителів
Квітень 2021 р
Гончарук М.Д.
 
11
Фестиваль мультимедійних уроків на предметних тижнях
Згідно планів кафедр
Завідуючі кафедрами
 
Підвищення інформаційної культури учнів. Творчість гімназистів.
1
Діагностика сформованості інформаційної культури учнів, вміння працювати у дистанційному режимі
Лютий 2021 р
Гончарук М.Д.
 
2
Робота з учнями-членами НТУ «Ерудит» МАН
Протягом року
Гончарук М.Д.
 
3
Випуск шкільної Інтернет-газети «Вісті з прорізної»
1 раз на чверть
Макіна Н.В.,
 
4
Інтернет подорожі по країнах світу у рамках  клубу «Сузір’я» та поглибленого вивчення іноземних мов
Протягом року
Товкачевська О.А.
 
5
Інтернет подорожі по країнах та музеях світу  в рамках програми курсу «Художня культура»
Протягом року
Катихіна М.О.
 
6
Конкурс комп’ютерної графіки, веб-дизайну, комп’ютерної анімації, робототехніки
Травень 2021 р
Саранчук Л.М.,                Власова І.О.
 
7
Зустрічі зі спеціалістами ІТ
ІІ чверть
Класні керівники, класоводи
У рамках проведення Дня самоврядування
Зв’язки гімназії, робота на покращення іміджу.
1
Електронні презентації класних колективів на сайті гімназії
Паротягом року
Класні керівники
 
2
Розміщення на сайті гімназії звітів роботи семінарів, конференцій, гімназійних новин.
Протягом року
Чистяк О.І.
 
3
Розміщення на сайті гімназії інформації про перемоги та досягнення гімназистів, учителів.
Протягом року
Чистяк О.І.
 
4
Співробітництво з навчальними закладами України, за кордоном через Інтернет мережі.
Протягом року
Товкачевська О.А.
 
5
On-line спілкування гімназистів з учнями інших країн в рамках клубу  «Сузір’я».
Протягом року
Комітет самоуправління