Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

Програма КЖС

 
 
Гімназійна програма
«Культура життєвого самовизначення»
 

 

Kультура життєвого самовизначення – це активне визначення людиною своєї позиції стосовно суспільної системи цінностей (моральних, соціальних, комунікативних, естетичних, професійних тощо), що дає їй змогу виявляти і утверджувати себе у різних життєвих ситуаціях
У 1994 році силами педагогічного колективу під керівництвом директора гімназії №48 кандидата педагогічних наук, доцента, заслуженого працівника освіти України М.І. Босенко та докторів педагогічних наук Л.Г. Коваль та І.Д. Звєрєвої була розроблена перша Програма інтегративного авторського курсу «Культура життєвого самовизначення». У цьому ж році почалось впровадження даної програми у навчально-виховний процес гімназії. В процесі реалізації курсу виникла необхідність доопрацювання програми, а також розробка методичного посібника. Така доробка була здійснена у 2002-2003 роках.
На сьогоднішній день програма включає в себе: багаторічні напрацювання, інноваційні форми та методи роботи педагогів та психологів гімназії, наукових та практичних працівників – співробітників Християнського дитячого фонду та членів Тренерської студії. що стануть помічниками для соціального педагога, практичного психолога, класного керівника та вихователя.
Декілька років впровадження курсу підтвердили принцип опори на розвиток внутрішніх можливостей, резервів дитини, орієнтованість насамперед на самореалізацію особистості.
Головною метою курсу є формування у учнів життєвих навичок соціальної компетентності – базису для адаптивної та позитивної поведінки, які дозволяють людині адекватно виконувати норми і правила, прийняті в суспільстві, ефективно вирішувати проблеми повсякденного життя.
Тому у зміст програми закладено чотири базові тематичні блоки курсу, які спрямовані на розвиток та становлення особистості:
- Ставлення до себе (особистісне самовизначення)
- Ставлення до інших (самовизначення в сфері комунікації)
- Ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення);
- Ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення)
Головними завданнями тематичного блоку «Ставлення до себе» є визначення особистістю своїх внутрішніх та зовнішніх якостей, особистісних характеристик, особливостей власного емоційного світу, самооцінка та самоаналіз потреб, сильних і слабких якостей, поведінки та визначення власної позиції в системі життєвих цінностей.
Кожне заняття складається з таких етапів:
-         Активізуючи вправа або гра;
-         Повідомлення дітям теми для обговорення;
-         Робота над основними поняттями теми у формі бесіди, обговорення казок, оповідань тощо;
-         Виконання різноманітних завдань, пов’язаних із темою заняття;
-         Підведення підсумків.
Під час занять ми сприяємо розвитку:
-         Основних психічних процесів (пам’яті, мислення, мови тощо);
-         Почуття емпатії;
-         Толерантності, самоповаги;
-         Розуміння власних почуттів та почуттів інших людей;
-         Критичного та позитивного мислення;
-         Самодисципліни та самоорганізації особистості.
Універсальність програми «Культура життєвого самовизначення», яка базується на засадах виховання психологічно здорової, гармонійної особистості учня-гімназиста дозволила психологам проводити роботу  з усіма віковими групами по всіх напрямках роботи психологічної служби гімназії.

 

Вчимося розуміти цей великий світ
(робота по КЖС в початковій школі)
 
Ребенок умеет любить того,
кто его любит, - и его можно воспитывать
 только любовью.
Особливістю молодшого шкільного віку є формування уявлення про основні морально-етичні цінності, його провідною діяльністю стає навчання, зростає здатність дитини до логічного мислення і самодисципліни, а також до спілкування з ровесниками та дорослими відповідно до встановлених правил.
Цікава робота проводиться в молодших класах на заняттях гуртка «Культура життєвого самовизначення». Заняття триває 45 хвилин (для та містить різноманітні форми активного навчання учнів: ігри, тематичне малювання, обговорення казок, бесіди, перегляд мультфільмів.
Основне в роботі психолога  - це активізація почуттєвої сфери дитини, її переживань, емоцій. Завдання психолога полягає в тому, щоб навчити дітей говорити про свої почуття, висловлювати думки з приводу різних тем, які обговорюються на занятті.
Велика увага приділяється продуктам дитячої творчості: малюнкам, колажам, письмовим творам, казкам, віршам.
Зважаючи на те, що у дітей молодшого шкільного віку переважає конкретно-образне мислення, на заняттях широко використовується різноманітне унаочнення у вигляді ілюстрацій, предметів, відео сюжетів. Головне  - зберегти атмосферу поваги, доброзичливості, турботи, відвертості, емоційно-позитивного спілкування, комфортності під час спільної роботи психолога ті учнів.
 
Вчимося розуміти себе у великому світі
(робота по КЖС в середній школі)
В середніх класах проводиться робота за програмою «Культура життєвого самовизначення» в рамках курсу за вибором.
            Учнями розглядаються теми, які враховують їхні вікові особливості, їх прагнення до самовираження та самоствердження. Зміст занять  базується на основі самоаналізу учнями власної особистості, досвіду своєї діяльності, особливостей взаємодії з іншими людьми. Підліток пізнає свій внутрішній світ, має можливість висловлювати свої думки та почуття, вчиться аналізувати свою поведінку, поведінку інших людей. Велика увага приділяється формуванню самоповаги, вмінню розуміти і поважати особистість іншої людини, її думки, її переживання, враження.
            Учні 5-го класу проходять тему «Світ моїх почуттів», де вчаться аналізувати свої почуття та емоції, все що їх хвилює та вражає. На одному з занять учні складають лист до себе майбутніх, тема так і звучить «Лист до себе через 10 років».
            У 6-7 класах увага дітей спрямовується на набуття навичок ефективного спілкування, на формування позитивного сприйняття інших і оцінки сприйняття себе іншими. Наприклад, теми які розглядаються: «Я відповідаю за свої почуття», «Як я керую своїми емоціями», «Бути собою», «Стереотипи та упередження», «Вчимося розуміти та цінувати унікальність кожного», «Грані моєї особистості», «Моя поведінка у конфлікті».
            У 8 класах заняття орієнтовані на те, щоб допомогти підлітку усвідомити свою унікальність, сприяють розвитку та самовдосконаленню себе як самодостатньої особистості. Спілкування з однолітками, які мають такий самий, життєвий досвід, дає можливість підлітку дивитися на себе по-новому.
Під час занять з підлітками психологи використовують такі види роботи: мозкові штурми, рольові ігри, аналіз життєвих ситуацій, дискусії, диспути, робота в парах, робота в малих групах.
Щоб таке спілкування було ефективним, психолог має дотримуватися наступних правил:
  • Стимулювати підлітків до висловлення власних міркувань з питань, які обговорюються, не нав’язувати підліткам свою думку;
  • Наголошувати, що кожен має право на свою думку, тому варто поважати думки інших, а не критикувати їх;
  • Вчити підлітків слухати інших, аналізувати їх позиції;
  • Підтримувати ініціативу дітей у різних формах роботи словами подяки та заохочення;
  • Створювати позитивний емоційний клімат, доброзичливу атмосферу під час занять;
  •  намагатися зробити заняття цікавим, захоплюючим і бажаним для підлітків.
 
Вчимося жити у великому світі
(робота по КЖС в старшій школі)
 
На заняттях у старшій школі розглядається питання пов’язані з підготовкою старшокласників до визначення своїх життєвих планів та позицій у соціальній, економічній, професійній та особистісно-сімейних сферах. Робота передбачає ознайомлення учнів з новим психолого-педагогічними технологіями, на заняттях використовуються методи і прийоми психоаналізу, арт-терапії, символ-драми. Учні дізнаються про техніки психологічної саморегуляції. Вчаться планувати свої дії та планувати майбутню професійну діяльність.
Теми які розглядаються в 9-11 класах: «Життєві цінності», «Моя майбутня сім’я», «Творець своєї долі», «Мій професійний вибір», «Відповідальне ставлення до життя», «Стратегія особистісного самовдосконалення», «Як навчитися діяти разом», «Прогнозування життєвих перспектив та проектування професійної кар’єри».
Форми роботи: мозковий штурм, робота в групах, рольова гра, метод кейсів, групова дискусія, робота в колі. Заняття проводяться з елементами тренінгу.