Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Статистика

Перегляди статей
931874

Проект "Відкритий лист"

Qr-код

Науково-методична діяльність

 
 Для забезпечення систематичного  і кваліфікованого керівництва науковою та методичною роботою в гімназії створена науково-методична рада, до складу якої входять директор гімназії, його заступники, завідуючі кафедрами, завідуюча інформаційним центром, практичні психологи.

 

 

Для здійснення науково-методичного забезпечення викладання предметів в гімназії працюють 5 предметних кафедр:
- початкової школи;
- гуманітарна кафедра;
 - іноземних мов;
- природничо-математичних дисциплін;
 - естетичного виховання.
В компетенції кафедр знаходяться і такі напрямки діяльності педагогічного колективу, як проведення творчої, пошукової роботи, теоретичної та експериментальної роботи, допомога в оволодінні вчителем елементів медіа освіти, проведення семінарів-практикумів, педагогічного моніторингу.
В гімназії працює науково-методичний центр, до структури якого входять:
 -  інформаційно-методичний відділ;
 - бібліотека з інформаційним центром;
 - відділ сучасного технологічного забезпечення;
 - відділ психологічного супроводу;
 - видавничий відділ. 
 

 

 

 

Методичний кабінет гімназії № 48. 
Методичний кабінет гімназії № 48 входить в структуру науково-методичного центру, що складається з бібліотеки з комп’ютерами, підключеними до мережі Internet, відділу сучасного технологічного забезпечення, видавничого центру, відділу психологічного супроводу.
Методичний кабінет виконує декілька основних функцій. Першим напрямком роботи кабінету є структуювання тієї педагогічної та методичної преси (гімназія виписує всі можливі видання), що надходить в гімназію та кращі доробки навчальних закладів району, міста. Це допомагає педагогічним працівникам орієнтуватися в сьогоднішньому освітньому просторі, сприяє впровадженню в практику роботи вчителів гімназії перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій, вести якісну підготовку до педагогічних рад, конференцій, педчитань, семінарів тощо.
Разом з можливістю пошуку інформації в мережі  Internet це допомагає і учням, які виявили бажання брати участь в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.
Другим напрямком роботи методичного кабінету є проведення всіх видів моніторингових робіт в гімназії. Результати виступу команд гімназії на олімпіадах, захисті робіт МАН, інших конкурсах,  кожен учень окремо, кожен клас загалом, кожен учитель, предмет, який він викладає є об’єктами  дослідження як зі сторони навчально-виховної, наукової роботи, так і зі  сторони психологічної служби. Разом зі всіма можливими зовнішніми моніторингами, в яких беруть участь учні  гімназії, ця діагностика за навчальний рік видається окремими виданнями (результати участі команд гімназії в олімпіадах, результати конкурсу МАН, навчальні досягнення учнів, звіт по гімназії за навчальний рік) і є тією базою для обговорення на педагогічних радах, нарадах при директорові, науково-методичній раді, на засіданнях кафедр. В результаті відбувається корегування планів роботи на наступний навчальний рік як цілої гімназії, так і кожної кафедри окремо.
Третім, самим важливим та об’ємним напрямком в роботі методичного кабінету, є організація продуктивної методичної, науково-дослідницької роботи вчителів гімназії, зокрема в напрямку застосування новітніх інформаційних технологій, що є одним із пріоритетних напрямків навчального закладу.
Застосування взагалі комп’ютерних технологій в навчальному процесі – це необхідний крок для того, щоб  учням,  вчителям та гімназії в цілому  бути конкурентоздатними в ХХІ столітті.  Для значної частини матеріалів, розроблених вчителями,  доклали свої зусилля та знання і гімназисти, що є важливим кроком в залученні  учнів до навчально-виховного процесу. 35 вчителів гімназії (4 з них у 2012-2013 н.р.) отримали сертифікати про успішне завершення курсу за програмою Інтел «Навчання для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України.
 
В гімназії застосовують комп’ютерні технології на уроках вже біля 15 років. Сьогодні разом з мультимедійними розробками Міністерства освіти і науки України, наші вчителі використовують і свої, які кожен учитель розробляє, покладаючись на свій власний досвід, свою методику, своє бачення тієї чи іншої теми в залежності від сприйняття матеріалу учнями. 35 вчителів гімназії (4 з них у 2012-2013 н.р.) отримали сертифікати про успішне завершення курсу за програмою Інтел «Навчання для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України.
 
Четвертим напрямком роботи методкабінету гімназії є видавнича діяльність, адже для творчої самодостатньої особистості є важливим побачити кінцевий  продукт своєї діяльності.
Разом зі всіма видами моніторингу і окремими розробками педагогів, видаються методичні альманахи кафедр з кращими методичним доробками учителів (раз на два роки), звіти роботи гімназії за навчальний рік, засідання педагогічних рад, роботи чи тези до робіт МАН матеріали проведення майстер-класів, семінарів, інших заходів як внутрішкільних так і для педагогічних працівників району, міста, України, інших країн тощо.
Всі ці матеріали є доступними для ознайомлення та вивчення  як для вчителів, так і для учнів гімназії.