Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

Науково-методична діяльність

 
 
 Для забезпечення систематичного  і кваліфікованого керівництва науковою та методичною роботою в гімназії створена науково-методична рада, до складу якої входять директор гімназії, його заступники, завідуючі кафедрами, завідуюча інформаційним центром, практичні психологи. 
Для здійснення науково-методичного забезпечення викладання предметів в гімназії працюють 5 предметних кафедр: 
- початкової школи; 
- гуманітарна кафедра; 
 - іноземних мов; 
- природничо-математичних дисциплін; 
 - естетичного виховання. 
В компетенції кафедр знаходяться і такі напрямки діяльності педагогічного колективу, як проведення творчої, пошукової роботи, теоретичної та експериментальної роботи, допомога в оволодінні вчителем елементів медіа освіти, проведення семінарів-практикумів, педагогічного моніторингу. 
В гімназії працює науково-методичний центр, до структури якого входять: 
 -  інформаційно-методичний відділ; - бібліотека з інформаційним центром; 
 - відділ сучасного технологічного забезпечення; 
 - відділ психологічного супроводу; 
 - видавничий відділ.  
 Методичний кабінет гімназії № 48.  
Методичний кабінет гімназії № 48 входить в структуру науково-методичного центру, що складається з бібліотеки з комп’ютерами, підключеними до мережі Internet, відділу сучасного технологічного забезпечення, видавничого центру, відділу психологічного супроводу. 
Методичний кабінет виконує декілька основних функцій. Першим напрямком роботи кабінету є структуювання тієї педагогічної та методичної преси (гімназія виписує всі можливі видання), що надходить в гімназію та кращі доробки навчальних закладів району, міста. Це допомагає педагогічним працівникам орієнтуватися в сьогоднішньому освітньому просторі, сприяє впровадженню в практику роботи вчителів гімназії перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій, вести якісну підготовку до педагогічних рад, конференцій, педчитань, семінарів тощо. 
Разом з можливістю пошуку інформації в мережі  Internet це допомагає і учням, які виявили бажання брати участь в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. 
Другим напрямком роботи методичного кабінету є проведення всіх видів моніторингових робіт в гімназії. Результати виступу команд гімназії на олімпіадах, захисті робіт МАН, інших конкурсах,  кожен учень окремо, кожен клас загалом, кожен учитель, предмет, який він викладає є об’єктами  дослідження як зі сторони навчально-виховної, наукової роботи, так і зі  сторони психологічної служби. Разом зі всіма можливими зовнішніми моніторингами, в яких беруть участь учні  гімназії, ця діагностика за навчальний рік видається окремими виданнями (результати участі команд гімназії в олімпіадах, результати конкурсу МАН, навчальні досягнення учнів, звіт по гімназії за навчальний рік) і є тією базою для обговорення на педагогічних радах, нарадах при директорові, науково-методичній раді, на засіданнях кафедр. В результаті відбувається корегування планів роботи на наступний навчальний рік як цілої гімназії, так і кожної кафедри окремо. 
Третім, самим важливим та об’ємним напрямком в роботі методичного кабінету, є організація продуктивної методичної, науково-дослідницької роботи вчителів гімназії, зокрема в напрямку застосування новітніх інформаційних технологій, що є одним із пріоритетних напрямків навчального закладу. 
Застосування взагалі комп’ютерних технологій в навчальному процесі – це необхідний крок для того, щоб  учням,  вчителям та гімназії в цілому  бути конкурентоздатними в ХХІ столітті.  Для значної частини матеріалів, розроблених вчителями,  доклали свої зусилля та знання і гімназисти, що є важливим кроком в залученні  учнів до навчально-виховного процесу. 35 вчителів гімназії (4 з них у 2012-2013 н.р.) отримали сертифікати про успішне завершення курсу за програмою Інтел «Навчання для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України. 
В гімназії застосовують комп’ютерні технології на уроках вже біля 15 років. Сьогодні разом з мультимедійними розробками Міністерства освіти і науки України, наші вчителі використовують і свої, які кожен учитель розробляє, покладаючись на свій власний досвід, свою методику, своє бачення тієї чи іншої теми в залежності від сприйняття матеріалу учнями. 35 вчителів гімназії (4 з них у 2012-2013 н.р.) отримали сертифікати про успішне завершення курсу за програмою Інтел «Навчання для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України. 
Четвертим напрямком роботи методкабінету гімназії є видавнича діяльність, адже для творчої самодостатньої особистості є важливим побачити кінцевий  продукт своєї діяльності. 
Разом зі всіма видами моніторингу і окремими розробками педагогів, видаються методичні альманахи кафедр з кращими методичним доробками учителів (раз на два роки), звіти роботи гімназії за навчальний рік, засідання педагогічних рад, роботи чи тези до робіт МАН матеріали проведення майстер-класів, семінарів, інших заходів як внутрішкільних так і для педагогічних працівників району, міста, України, інших країн тощо. 
Всі ці матеріали є доступними для ознайомлення та вивчення  як для вчителів, так і для учнів гімназії 
1.Засідання науково-методичної ради
Термін
Зміст роботи
Відповідальний
Примітка
 
Вересень
2017 р.
 
І  засідання:
 1. Підсумки методичної роботи за 2016/2017 н.р.
 2. Обговорення науково-методичної теми, над якою працюватиме гімназія у 2017-2018 н.р., обговорення плану роботи науково-методичної ради  та предметних   кафедр у 2017/2018 н.р.
 3. Затвердження плану роботи НТУ гімназії „Ерудит” учнів-членів МАН на 2017/2018 н.р. за планом реалізації проекту  «Доторкнись до науки».
 4. Визначення напрямків роботи з реалізації концепції роботи з обдарованими дітьми у 2017-2018 н.р.
 5. Обговорення плану застосування ІКТ у 2017-2018 н.р. та перспективного плану до 2020 року.
 6. Обговорення реалізації освітніх проектів у 2017-2018 н.р.
 
Гончарук М.Д., завідуючі кафедрами, психологічна служба,              Чумак Т.Л.
 
 
 
Жовтень            2017 р.
 
ІІ засідання 
 1. Розгляд та затвердження завдань предметних олімпіад шкільного туру.
 2. Тематика науково-методичної роботи вчителів кафедр.
 3. Планування моніторингу роботи вчителів, що атестуються у 2017-2018 н.р.
 4. Тематика психолого-педагогічних семінарів на 2017-2018 н.р. для  забезпечення рішень педагогічної ради гімназії від 20.03.2017 р. «Рівень володіння вчителем  педагогічними компетенціями – один з основних елементів якості надання освітніх послуг навчальним закладом».
 5. Визначити творчих груп вчителів для проведення учнівських конференцій у рамках спільних проектів, за темою, яка б об’єднувала декілька предметів.
 
Гончарук М.Д.,
заступники директора,
завідуючі кафедрами
 
 
 
Листопад
2017 р
 
ІІІ засідання 
 1. Створення  методичних матеріалів, використовуючи ресурс learningapps та звітувати про роботу на тижні кафедри гуманітарних наук.
 2. Перехід  на викладання за проектними технологіями предметів: астрономія, технології, екологія, економіка, людина і світ, правознавство.
 3. Робота вчителів кафедр у підготовці команд гімназії до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та захисту на І етапі МАН.
 4. Обговорення планів проведення педагогічної  ради:
« Комунікативно-діяльнісна, культурологічна та професійно-орієнтовна модель сучасної іншомовної освіти як шлях до виховання всебічно розвиненої людини нової генерації ».
 
 
 
Гончарук М.Д.,
завідуючі кафедрами, психологічна служба,
 
 
 
 
Грудень
2017 р.
 
ІV засідання:
 1. Проведення І етапу захисту робіт учнів-членів МАН НТУ«Ерудит».
 2. Співпраця вчителя та учня через освітні веб сайти.
 3. Узгодження критеріїв професійних компетенцій вчителів для моніторингу їх діяльності.
 4. Моніторинг якості освіти у І семестрі 2017-2018 н.р.
 
Гончарук М.Д.,
заступники директора, 
керівники секцій МАН, зав. кафедрами
 
 
Лютий
2018 р.
 
V засідання:
 1. Аналіз роботи вчителів кафедр у 2017/2018 н.р. над обраними темами для розміщення  кращих методичних доробок  сайті гімназії.
 2. Результати виступів учнів гімназії в ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та на І етапі конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
 3. Захист портфоліо педагогічних працівників, що атестуються у 2017-2018 н.р.
 4. Обговорення планів проведення педагогічної  ради « Шляхиреалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування в неї національної свідомості в умовах сучасної гімназії.»
 5. Аналіз проведення предметних тижнів вчителів початкової школи та іноземних мов.
 
 
Гончарук М.Д,
зав. кафедри, заступники директора, Давидов А.П.
 
Квітень
2018 р.
 
VІ засідання:
 1. Аналіз роботи предметних кафедр у напрямку реалізації  етапів концепції роботи з обдарованими дітьми у 2017-2018 н.р..
 2. Звіти по роботі над проектами.
 3. Робота «Інформаційного бюро» кафедри іноземних мов з відстеження і висвітлення науково-методичних змін в освітніх рухах світу .
 4. Аналіз роботи НТУ «Ерудит».
 5. Обговорення планів проведення педагогічної  ради «Комунікативні здібності вчителя як елемент педагогічних компетенцій, інноваційних методів формування навчально-виховного процесу».
 6. Аналіз проведення предметних тижнів вчителів гуманітарних, природничих та фізико-математичних предметів.
 
Гончарук М.Д.
зав кафедри,
заступники директора
 
 
 
Травень
2018 р.
 
VІІ засідання:
 1. Моніторинг якості освіти у 2017-2018 н.р.
 2. Аналіз  дослідно-експериментальної роботи «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу» у 2017-2018 н.р.
 3. Аналіз результативності науково-методичної роботи педагогічного колективу в 2017-2018 н.р.
 

 

 

Гончарук М.Д.