Робототехніка

     

 

Основи робототехніки WeDo

 

 

 
Метою  програми гуртка «Основи робототехніки WeDo»  є  формування  компетентностей  особистості  засобами технічного конструювання .
 Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
 1. Пізнавальна  компетентність,  яка  полягає  у  засвоєнні  учнями початкових   технічних  і  технологічних  знань;  ознайомленні  зі  світом    техніки,  принципами роботи простих механізмів, технічним конструюванням, основами   програмування.
 2. Практична  компетентність,  яка  полягає  у  формуванні  умінь  навичок  конструювання,  програмування,  виготовлення  моделей;  вміння та  експериментальної  діяльності,  розвиток  конструкторських  здібностей, просторового й логічного мислення; творчої ініціативи та самореалізації.
 3. Творча компетентність, яка полягає у  розвитку  технічної культури учнів, набуття досвіду власної конструкторської, винахідницької, дослідницької та  експериментальної  діяльності,  розвиток  конструкторських  здібностей, просторового й логічного мислення; творчої ініціативи та самореалізації
 4. Соціальна  компетентність,  яка  сприяє  вихованню  культури  праці, творчої  ініціативи,  формуванню  стійкого  інтересу  до  технічної  творчості, розвиток  позитивних  якостей  емоційно-вольової  сфери  особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.
 В  основу  змісту  програми  з  технічного  конструювання  покладено концепцію  «Навчання  через  дію» ,  розроблену  інститутом  LEGO  Education (Біллунд,  Данія).  Навчання  через  дію відбувається  тоді, коли дитина  створює реальні  речі  в  матеріальному  світі  і  одночасно  набуває  знань.  Програма розрахована на використання конструкторів фірми LEGO.
 Учні  вивчають такі  фізичні  величини,  як швидкість,  сила,  час,  відстань, маса,  розмірність  фізичних  величин  та  способи  їх  вимірювання.
 Конструюють  і  досліджують  навчальні  моделі,  створюють додаткові  проекти.  Також учні ознайомлюються з програмним забезпеченням LEGO  Education WeDo , опановують середовище програмування, вивчають принципи дії та особливості роботи датчиків.
 При вивченні курсу «Основи робототехніки WeDo»  відбувається  ознайомлення  з  ремінними  передачами,  експерименти  зі  шківами різної величини,  прямими  та  перехресними  ремінними  передачами.  Дослідження впливу  розмірів  зубчастих  коліс  на  швидкість  обертання  дзиґи.  Вивчення  принципів дії важелів та кулачків.
 Інтегрованість  різних  навчальних  предметів  у  «Основи робототехніки»   відкриває  нові  можливості  для  реалізації  новітніх  освітніх концепцій та проектів,  оволодіння  новими  навичками  та  розширення сфери  інтересів  як  у учнів, так і в педагогів.