Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

Гімназія сьогодні

 

Гімназія № 48 сьогодні – це сучасний навчальний заклад, головним змістом освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад,  який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів, виконує завдання, поставлені перед середньою освітою,  а саме: навчання, виховання, всебічний розвиток та соціальна адаптація  дитини, формування моральної, конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості.
Пріоритетними напрямками діяльності гімназії  є:
 • реалізація Національної стратегії  освіти в Україні;
 • впровадження  Державних  стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • підвищення якості освітніх послуг, інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів;
 • постійна увага до стану здоров’я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги;
 • корекція діяльності гімназії на основі моніторингу організації навчально-виховного процесу;
 • реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • гуманізація навчально-виховного процесу як засіб становлення гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;
 • формування і розвиток інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, патріота своє Батьківщини;
 • посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.

   

  Науково-методична тема гімназії: "Використання сучасних інформаційних технологій - якісний інструмент розвитку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально виховного процесу".

   

У 22 класах гімназії навчається 629 учнів, (середня наповнюваність класів біля 30 учнів): початкова школа – 231 учень (8 класів); середня школа – 295 учнів (10 класів); старша школа – 103 учні (4 класи).
У гімназії вивчаються три іноземні мови: англійська, французька, польська. Старша школа навчається за профілем іноземної філології.

У гімназії створена матеріально технічна база, яка відповідає сучасним вимогам школи ХХІ століття. У навчальному процесі задіяно  56 комп’ютерів та 17 ноутбуків: два комп’ютерні класи, робочі місця вчителів, інформаційний центр під’єднані до виділеної глобальної мережі Інтернет; 17 кабінетів обладнано мультимедійними комплексами з інтерактивними дошками; комплекти робототехніки на базі LEGO VEDU та   LEGO MINDSTORMS.
Гімназія є піонером в Україні у застосуванні мультимедійних технологій, вчителі широко застосовують систему інтерактивного мультимедіа, комп’ютерні технології, що дозволяє створювати в навчальному середовищі гімназії своєрідні лабораторії по вивченню шкільних дисциплін. Педагоги використовують і як готові розроблені матеріали так і матеріали своєї власної медіатеки.
У гімназії реалізуються різноманітні напрямки діяльності:
 • застосування ІКТ у навчально-виховному процесі (розроблений п’ятирічний перспективний план на період  2012-2016 р.);
 • виявлення, діагностика, розвиток та соціально-психологічний супровід обдарованих учнів (створена концепція роботи з обдарованими дітьми);
 • втілення у життя загальногімназійних проектів: «Успішний учень – впевненість у майбутньому», «Учитель ХХІ століття», «Ключ до лінгвістики»,  «Доторкнись до науки»,  «Я - громадянин та патріот України», «Однодумці: батьки, учні, учителі» ,«Пізнай світ з книгою»;
 • впровадження здоровязберігаючих технологіїй навчання;
 • підвищення власного освітнього рівня через призму самоосвітньої діяльності;
 • створення психолого-педагогічних умов для науково-дослідницької, пошукової діяльності учнів;
 • широке застосування проектних технологій у міжпредметних звязках.
Педагогічну діяльність  учителів, які об’єднані у п’ять предметних кафедр, організовує науково-методична рада. Створені та постійно оновлюються портфоліо вчителів, портфоліо методичної роботи кафедр, освітньої діяльності гімназії загалом, медіатека інноваційних уроків.
38 вчителів гімназії отримали сертифікат про успішне завершення курсу за програмою Інтел «Навчання за ради майбутнього» з використанням інформаційно-комунікативних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту України.
 Один раз на два роки видаються альманахи кращих методичних розробок учителів, роботи учнів «Щасливий дар душі».
Логічним наслідком інноваційної роботи педагогічного колективу з новітніми технологіями є суттєве покращення показників участі команд гімназії у Всеукраїнському конкурсі-захисті робіт учнів-членів МАН (НТУ гімназії «Ерудит» є колективним членом київської малої академії наук учнівської молоді).
Система позаурочної діяльності забезпечує як інтелектуальні, наукові, так і творчі запити гімназистів.
Колектив гімназійного театру «Ніка» здобув звання «Народного художнього колективу». Загалом у гімназії працює 13 гуртків різного напряму, дискусійний клуб «Золоте руно».
Учні гімназії  постійні учасники районних та міських творчих конкурсів, неодноразові переможці різних етапів Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін.
Для розв’язання  проблем та життєвих негараздів з батьками та учнями постійно працює соціально-психологічна служба гімназії.
Робота інформаційного центру через гімназійний сайт та газету «Вісті з Прорізної» направлена на всебічне висвітлення внутрішнього життя у навчальному закладі, навчальних досягнень учнів у гімназії та поза нею, педагогічних здобутків учителів, інформаційний центр працює на створення позитивного зовнішнього іміджу гімназії.
Педагогічний колектив гімназії плідно співпрацює з інститутом журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка та Київським лінгвіністичним університетом, має партнерські відносини зі школами за кордоном і з сільськими школами. Учні гімназії кожного року проходять мовну практику у Великобританії, Франції та Польщі.
У гімназії працює рада гімназії, учнівська рада самоврядування, батьківський комітет.
Гімназія має свій прапор, гімн, емблему, форму, правила гімназійного братерства.