Get Adobe Flash player

Навігація

Пошук

Форма входу

Qr-код

Гімназія сьогодні

 

Гімназія № 48 сьогодні – це сучасний навчальний заклад, головним змістом освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад,  який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів, продуктивних компетенцій, виконує завдання, поставлені перед середньою освітою,  а саме: навчання, виховання, всебічний розвиток та соціальна адаптація  дитини, формування моральної, конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості.
Пріоритетними напрямками діяльності гімназії  є:
 • створення умов для освітньої діяльності здобувачів освіти, які відповідають концепції Нової української школи;
 • постійне оновлення змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;
 • удосконалення володіння вчителями і учнями техніками дистанційного навчання;
 • залучення обдарованих гімназистів до науково-дослідницької діяльності, участі в різних інтелектуальних заходах;
 • підтримка та розвиток здоров’язберігаючого   освітнього середовища, постійна увага до стану здоров’я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги.
У вихованні:
 • дотримання принципів дитиноцентризму, орієнтація на індивідуальні потреби учня;
 • підтримка різних форм учнівського самоврядування, педагогіки партнерства, гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;
 • спрямування діяльності педагогічного колективу на неперервний процес виховання, формування загальнолюдських цінностей, формування і розвиток інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, патріота своєї Батьківщини.
У методичній діяльності:
 • переорієнтація вчителів на організацію освітньої діяльності учнів в умовах швидкоплинних змін, викликів часу;
 • увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності, особливо у створенні різних форм дистанційного навчання;
 • моніторинг професійних, загальнорозвивальних та ціннісних компетенцій педагога.
В управлінні гімназією, системі контролю за освітнім процесом:
 • підтримка інноваційних пошуків, які сприяють підвищенню якості освіти, професійного розвитку і свободи творчості вчителя;
 • створення умов для реалізації педагогічної проблеми та методичної теми гімназії;
 • дотримання працівниками, учнями правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних правил;
 • забезпечення сучасних матеріально-технічних та навчально-методичних умов для всіх учасників освітнього процесу;
 • забезпечення розвитку гімназії на основі демократизації управління, академічної доброчесності ефективної співпраці з радою гімназії та батьківським комітетом.   
 
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ КОЛЕКТИВ ГІМНАЗІЇ:                                                      "Переорієнтація роботи гімназії на матеріально-технічне та методичне забезпечення переходу від примусового, пасивного навчання здобувачів освіти та контролю роботи педпрацівників до усвідомленого навчання та самонавчання гімназистів, формування власної освітньої траєкторії вчителів для навчання впродовж всього життя".
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ГІМНАЗІЇ:
"Використання сучасних інформаційних та Інтернет технологій, творче переосмислення навчальної діяльності для набуття необхідних компетенцій при дистаціній формі роботи, самонавчання, повноцінної реалізації змішаного навчання".
У 22 класах гімназії навчається 623 учнів, (середня наповнюваність класів біля 30 учнів): початкова школа – 224 учень (8 класів); середня школа – 298 учнів (10 класів); старша школа – 101 учні (4 класи).
У гімназії вивчаються три іноземні мови: англійська, французька, польська. Старша школа навчається за профілем іноземної філології.

Мова викладання - українська

У гімназії створена матеріально технічна база, яка відповідає сучасним вимогам школи ХХІ століття. У навчальному процесі задіяно  66 комп’ютерів та 37 ноутбуків: два комп’ютерні класи, робочі місця вчителів, інформаційний центр під’єднані до виділеної глобальної мережі Інтернет; 19 кабінетів обладнано мультимедійними комплексами з інтерактивними дошками, 2 кабінети з інтерактивними дисплеями, інтерактивна проекційна система (SMART підлога для учнів НУШ), інтерактивний тир, дитячий та спортивний майданчики, спортивні тренажери.
Гімназія є піонером в Україні у застосуванні мультимедійних технологій, вчителі широко застосовують систему інтерактивного мультимедіа, комп’ютерні технології, що дозволяє створювати в навчальному середовищі гімназії своєрідні лабораторії по вивченню шкільних дисциплін. Педагоги використовують і як готові розроблені матеріали так і матеріали своєї власної медіатеки.

У гімназії реалізуються різноманітні напрямки діяльності:

 • застосування ІКТ у навчально-виховному процесі (розроблений п’ятирічний перспективний план, скоригований у 2020 році.);
 • виявлення, діагностика, розвиток та соціально-психологічний супровід обдарованих учнів (створена концепція роботи з обдарованими дітьми, скоригована у 2020 році.);
 • втілення у життя загальногімназійних проектів: «Успішний учень – впевненість у майбутньому», «Учитель ХХІ століття», «Ключ до лінгвістики», «Доторкнись до науки», «Пізнай світ з книгою»;
 • впровадження здоровязберігаючих технологіїй навчання;
 • підвищення власного освітнього рівня через призму самоосвітньої діяльності;
 • створення психолого-педагогічних умов для науково-дослідницької, пошукової діяльності учнів;
 • широке застосування проектних технологій у міжпредметних звязках;
 • застосування хмарних технологій для забезпечення елементів он-лайн освіти, змішаного навчання.
У гімназії розроблено положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, положення про академічну доброчесність, положення про позашкільний підрозділ гімназії №48 Шевченквського району м. Києва.
Педагогічну діяльність  учителів, які об’єднані у п’ять методичних об'єднань , організовує науково-методична рада. Створені та постійно оновлюються портфоліо вчителів, портфоліо роботи методичних об'єднань, освітньої діяльності гімназії загалом, медіатека інноваційних уроків.
38 вчителів гімназії отримали сертифікат про успішне завершення курсу за програмою Інтел «Навчання за ради майбутнього» з використанням інформаційно-комунікативних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту України.
Логічним наслідком інноваційної роботи педагогічного колективу з новітніми технологіями є суттєве покращення показників участі команд гімназії у Всеукраїнському конкурсі-захисті робіт учнів-членів МАН (НТУ гімназії «Ерудит» є колективним членом київської малої академії наук учнівської молоді).
Система позаурочної діяльності забезпечує як інтелектуальні, наукові, так і творчі запити гімназистів.
Колектив гімназійного театру «Ніка» здобув звання «Народного художнього колективу». Загалом у гімназії працює 13 гуртків різного напряму, дискусійний клуб «Золоте руно».
Учні гімназії  постійні учасники районних та міських творчих конкурсів, неодноразові переможці різних етапів Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін.
Для розв’язання  проблем та життєвих негараздів з батьками та учнями постійно працює соціально-психологічна служба гімназії.
Робота інформаційного центру через гімназійний сайт та газету «Вісті з Прорізної» направлена на всебічне висвітлення внутрішнього життя у навчальному закладі, навчальних досягнень учнів у гімназії та поза нею, педагогічних здобутків учителів, інформаційний центр працює на створення позитивного зовнішнього іміджу гімназії.
Педагогічний колектив гімназії плідно співпрацює з інститутом журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка та Київським лінгвіністичним університетом, має партнерські відносини зі школами за кордоном і з сільськими школами. Учні гімназії кожного року проходять мовну практику у Великобританії, Франції та Польщі.
У гімназії працює рада гімназії, учнівська рада самоврядування, батьківський комітет.
Гімназія має свій прапор, гімн, емблему, форму, правила гімназійного братерства.